Handel Pomorza Sp. z o.o.

ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork
REGON: 220776204
NIP: 5792191359
KRS: 0000331993

 

Dyrektor handlowy
Tomasz Kołodyński
t.kolodynski@handelpomorza.pl
+48 601 75 11 55

Mirosław Kraszewski
m.kraszewski@handelpomorza.pl
+48 693 705 913